PERSBERICHT
Brielle, 30 oktober 2011                                        

Afscheid Briels museum!

Op zondag 30 oktober 2011 was het Historisch Museum Den Briel voor de laatste keer te bezichtigen in zijn "oude stijl".  Alle bezoekers hadden die dag gratis toegang. Het museum werd door bijna 100 mensen bezocht. Op donderdag 27 oktober werd de laatste museumles Schatgraven voor de allerjongsten gegeven die mooie gebruiksvoorwerpen van klei heeft opleverd.

Historisch Museum Den Briel 5 maanden gesloten voor het publiek
In verband met de grootscheepse herinrichting is het Historisch Museum Den Briel voor het publiek gesloten t/m 31 maart 2012. In het 'nieuwe' museum kunnen bezoekers vanaf volgend jaar '1 april 1572' beleven als onderdeel van de Tachtigjarige Oorlog. Behalve voor de inname van Den Briel is er onder meer aandacht voor de Inquisitie, de beeldenstorm, prins Maurits, Johan van Oldenbarnevelt en de Republiek. Ook Brielse slachtoffers van de Tachtigjarige Oorlog, zoals Angelus Merula, en de Martelaren van Gorcum worden belicht en er is aandacht voor Brielle als pandstad van Engeland. Daarnaast zal het nieuwe museum een Brielse zeeheldenzaal bevatten en -op de plaats van de huidige stadsgalerie- een Brielse schatkamer.

Bereikbaarheid tijdens sluiting
Het museum is vanaf 1 november 2011 telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur via 0181-475475 of via info@historischmuseumdenbriel.nl

Op de hoogte blijven van de vorderingen? Wie geïnformeerd wil blijven over de herinrichting van het nieuwe museum kan zich bij het museum inschrijven voor de Nieuwsbrief Herinrichting Museum. Deze nieuwsbrief is te lezen via www.historischmuseumdenbriel.nl en kan ook per post worden toegestuurd.

Noot voor de pers
Algemene informatie: 0181-475475 www.historischmuseumdenbriel.nl

Persinformatie en persfoto’s:
Marijke Holtrop, 0181-475560 of 06-22719359


PERSBERICHT
Brielle, 12 oktober 2011

Afscheid nemen van het 'oude' museum? 30 oktober: gratis toegang!

Op zondag 30 oktober 2011 is het museum van 12.00 tot 16.00 uur voor de laatste keer te zien in zijn "oude stijl".  Alle bezoekers hebben op die dag gratis toegang.

Historisch Museum Den Briel wegens herinrichting gesloten.
In verband met de grootscheepse herinrichting is het Historisch Museum Den Briel voor het publiek gesloten van 31 oktober 2011 t/m 31 maart 2012. In het 'nieuwe' museum kunnen bezoekers vanaf volgend jaar '1 april 1572' beleven als onderdeel van de Tachtigjarige Oorlog. Behalve voor de inname van Den Briel is er onder meer aandacht voor de Inquisitie, de beeldenstorm, prins Maurits, Johan van Oldenbarnevelt en de Republiek. Ook Brielse slachtoffers van de Tachtigjarige Oorlog, zoals Angelus Merula, en de Martelaren van Gorcum worden belicht en er is aandacht voor Brielle als pandstad van Engeland. Daarnaast zal het nieuwe museum een Brielse zeeheldenzaal bevatten en -op de plaats van de huidige stadsgalerie- een Brielse schatkamer.

Op de hoogte blijven van de vorderingen?
Wie geïnformeerd wil blijven over de herinrichting van het nieuwe museum kan zich bij het museum inschrijven voor de Nieuwsbrief Herinrichting Museum. Deze nieuwsbrief is te lezen via www.historischmuseumdenbriel.nl en kan ook per post worden toegestuurd.

Bereikbaarheid tijdens sluiting
Het museum is vanaf 1 november 2011 telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur via 0181-475475 of via info@historischmuseumdenbriel.nl

Noot voor de pers
Nadere informatie:  Marijke Holtrop, 0181-475560 of 06-22719359
  PERSBERICHT
Brielle, januari 2011

Museum elke woensdagmiddag gratis toegankelijk

Vanaf woensdag 2 februari 2011 is het Historisch Museum Den Briel elke woensdagmiddag vanaf 13.00 uur gratis toegankelijk. Het museum wil hiermee meer bezoekers aantrekken, met name gezinnen met kinderen van de basisschoolleeftijd die de woensdagmiddag vrij zijn. De gratis openstelling duurt tot november 2011; daarna zal worden bekeken of de gratis openstelling een positief effect heeft gehad op het bezoekersaantal.

Behalve gratis toegang op elke woensdagmiddag biedt het museum elke eerste woensdagmiddag van de maand om 13.30 uur
een gratis rondleiding van een uur. Hiervoor dient gereserveerd te worden via 0181-475475.

De gratis toegang op de woensdagmiddag geldt niet in combinatie met een workshop of kinderfeestje. Voor het kinderfeestje geldt een arrangementprijs van Euro 6,50 per kind en omvat -onder begeleiding- een verkleedpartij, een speurtocht, knutselen, iets te eten en te drinken en een cadeautje voor de jarige.

Voor meer informatie: www.historischmuseumdenbriel.nl