Project archeologie en middeleeuwen

Doelgroep
Bestemd voor de brugklassen van het Voortgezet Onderwijs. Er zijn twee versies van het programma: - een versie voor het VMBO - een versie voor HAVO/VWO

Omschrijving educatief project
Het programma hoort bij het thema Brielle: van prehistorie tot middeleeuwse stad in de vaste presentatie van het museum.

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:  

1. Een leskist, genaamd Een koffer vol scherven, die de kinderen in de klas voorbereidt op de onderwerpen archeologie en de Middeleeuwen. In de eerste les bekijken de leerlingen een film en lezen zij twee artikelen uit een krant. In de tweede les worden er nog een aantal artikelen gelezen, maken de leerlingen een kruiswoordpuzzel en gaan zij aan de slag met een tijdsbalk. In les 3 krijgen de leerlingen per groepje een aantal vondsten te zien en ontdekken ze door het beantwoorden van vragen wat voor vondst het is en uit welke tijd de vondst komt. 

2.
De vierde les is een bezoek aan het museum en een stadswandeling dat in totaal 1 ½ tot 2 uur duurt. Het startpunt is het museum, waar de kinderen in 2 groepen worden gesplitst. De inhoud van het programma is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de scholen en afgestemd op de leerstof van de verschillende typen onderwijs.

Kosten
Per leerling bedragen de kosten € 0,50 voor de toegang. Deze toegangsprijs kan met CKV-bonnen worden betaald. De materialen worden gratis ter beschikking gesteld dankzij een subsidie van de gemeente Brielle en de provincie Zuid-Holland.  

Reserveren
Voor de leskist en het museumbezoek van dinsdag t/m vrijdag van 08.45-11.45 uur bij Alexandra Peman,

tel. 475475,
per post: Historisch Museum Den Briel, Markt 1, 3231 AH Brielle
of
per mail: info@historischmuseumdenbriel.nl