Een bodem vol verhalen
Klas 1 en 2 voortgezet onderwijs

Vanaf 17 maart 2018 is voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs het nieuwe educatieve programma “Een bodem vol verhalen” beschikbaar. Uitgangspunt van dit educatieve programma zijn de nieuwe aanwinsten van het museum die bij de recente opgraving van 2016 aan de Burgemeester van Sleenstraat in Brielle naar boven zijn gekomen. Aan de hand van de gevonden voorwerpen, maar ook van andere beschikbare beeld- en tekstbronnen, doen leerlingen onderzoek naar deze historische plek. Hierbij spelen continuïteit en verandering, maar ook oorzaak en gevolg, een grote rol.

De plek blijkt een bewogen geschiedenis te kennen. Op deze locatie waren eeuwen geleden twee kloosters gevestigd: het Cellebroedersklooster en het Catharinaklooster. Later kregen de gebouwen ook andere functies, vaak onder invloed van belangrijke (lokale maar ook nationale) historische gebeurtenissen.
 
 
Het educatieve project sluit op verschillende manieren aan bij het curriculum van de vakken geschiedenis en mens & maatschappij binnen de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Zo speelt kerndoel 40 een belangrijke rol:
De leerling leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen, en hij leert daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken.

De leerlingen werken bij dit project met bronnen uit verschillende tijdvakken:
- Tijd van monniken en ridders (500-1000);
- Tijd van steden en staten (1000-1500);
- Tijd ontdekkers en hervormers (1500-1600);
- Tijd van regenten en vorsten (1600-1700).

Hierbij horen de volgende kernbegrippen (uit verschillende tijdvakken):
christendom, agrarisch-urbaan, cultuur, ambacht, geestelijkheid, handel.

Het project bestaat uit drie onderdelen: een voorbereiding op school, een bezoek aan het museum en een verwerking terug op school. Aan de hand van de docentenhandleiding (downlaod de docentenhandleiding hier) kan het project door de eigen docent op school worden voorbereid en verwerkt. In het museum worden de leerlingen ontvangen door museumdocenten.