Project Schatgraven

Doelgroep
Bestemd voor groep 1 en 2 van het Basisonderwijs.

Inhoud
• Programma onderdeel 1: Leskist ‘schatten in de grond’ waarbij het begrip museum aan de orde komt.
• Programma onderdeel 2: Bezoek aan de archeologiezaal van het museum en een verwerkende klei opdracht in het museum waarbij de leerlingen begeleid worden door keramiste Agnes Bakker.

Ad 1) De leskist bevat een aantal uitgebreide lesbeschrijvingen ter voorbereiding op het museumbezoek. Ook bevat de leskist een beschrijving en materiaal voor een afsluitende les op school.
In één van de voorbereidende lessen graven de leerlingen naar voorwerpen in de grond. De leerkracht gebruikt bij deze les de voorwerpen uit de leskist en begraaft deze voorwerpen in de zandbak buiten op het schoolplein of in de zandbak in het klaslokaal. De leerlingen graven naar deze 'schatten in de grond' en proberen erachter te komen welke voorwerpen zij hebben opgegraven. Met de gevonden schatten maken de leerlingen een museum in het klaslokaal.

Ad 2) Na de voorbereidende les(sen) op school, brengt de klas een bezoek aan het Historisch Museum Den Briel. Tijdens het bezoek bekijken de leerlingen met een museumdocent de archeologiezaal van het museum. Hier vinden zij een bijzondere brief met een opdracht... Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag. Zij maken kleiwerkjes en worden daarbij begeleid door de keramiste Agnes Bakker.
 

Kosten

Het project maakt deel uit van het cultuurmenu van de Culturele Commissie Primair Onderwijs Brielle. De CCPO vergoedt voor leerlingen van groep 1 en groep 2 de kosten. Het museum verstuurt de rekening aan de CCPO. Scholen van buiten Brielle kunnen ook aan het programma deelnemen. Kosten € 3,25 per leerling en reserveren verplicht.

Reserveren
Voor de leskist en het museumbezoek van dinsdag t/m vrijdag van 08.45-11.45 uur bij Alexandra Peeman,

tel. 475475,
per post: Historisch Museum Den Briel, Markt 1, 3231 AH Brielle
of
per mail: info@historischmuseumdenbriel.nl