De Waag
De voormalige waag van Brielle staat op de hoek van de Koopmanstraat en Venkelstraat. Het werd gebouwd door de stadstimmerman Maarten Cornelisz. Paeyse.  

In een waag werden in vroeger tijden goederen gewogen. Dat gebeurde veelal met een tweearmige balans waaraan twee waagschalen hingen. Ons woord weegschaal is daarvan afgeleid.

Het recht om een waag te bezitten was een van de stadsrechten die een stad kon verkrijgen. Handelaren werden dan verplicht om hun producten die per gewicht werden verkocht, in de stadswaag te laten wegen.


  Het gebruik van een waag bevorderde de eerlijke handel. Dit was onmisbaar voor de betrouwbaarheid van de stad als handelscentrum.

De stad hief waaggeld, een soort accijns op het wegen, hetgeen een bron van inkomsten voor de stad vormde.
In de Waag wordt nu aandacht besteed aan de vieringen van 1 april 1572, een evenement dat jaarlijks in Brielle plaatsvindt.