De Historische Vereniging De Brielse Maasmond (voorheen Vereniging Vrienden van het Historisch Museum den Briel)
heeft twee taken:
- Ondersteunen van het 'Historisch Museum Den Briel'
- Het wekken van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en de streek    

We trachten deze doelstellingen onder andere te bereiken door de volgende activiteiten:  
- Publiceren van historische artikelen over de stad en de streek, met name in ons cluborgaan de'Brielse Mare'.  
- Het verlenen van steun aan het museum bij het verwerven of restaureren van museale objecten.  
- Het organiseren van lezingen over historische onderwerpen in relatie met de geschiedenis van de stad en de streek.      

De vereniging is opgericht op 22 oktober 1958 en telt ongeveer 330 leden. De leden hebben gratis toegang tot het Historisch Museum Den Briel.  

Meer informatie te vinden via
http://www.debrielsemaasmond.nl/