PERSBERICHT
Brielle, 9 maart 2018

“Het Brielse Kloosterleven Opgegraven”
te zien in Museum Den Briel

De Brielse schatkamer van Historisch Museum Den Briel is vanaf 17 maart uitgebreid met een tentoonstelling archeologie, het resultaat van de opgravingen in het gebied van de Van Sleenstraat in Brielle in 2016.

De tentoonstelling bestaat uit een presentatie van 3D films met de reconstructies van de bouwgeschiedenis van het Sint Catharina- en Cellebroedersklooster; de films zijn met een VR bril in 3D te zien. Daarnaast bevat de presentatie een aantal bodemvondsten, waaronder een skelet van een man uit de 16de eeuw. Bij de tentoonstelling is een nieuw educatief programma voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld en ook is een publiekspublicatie uitgebracht.

De activiteiten zijn mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Zuid-Holland.


Fysisch antropoloog Barbara Veselka van Stichting LAB plaatst de botten van het skelet voorzichtig in een vitrine in Historisch Museum Den Briel. Het skelet werd tijdens de opgraving  in 2016 volledig intact gevonden op de plaats waar in de Middeleeuwen het Cellebroedersklooster en Pesthuis hebben gestaan. Het skelet en de bijbehorende grafkist worden vanaf 17 maart tentoongesteld in “Het Brielse Kloosterleven Opgegraven”.

Achtergrondinformatie
Voorjaar 2016 werd in opdracht van de gemeente Brielle archeologisch onderzoek verricht naar twee voormalige kloosters aan de Burgemeester van Sleenstraat in Brielle: het Sint Catharinaklooster en het Cellebroedersklooster. Met het onderzoek wilde de gemeente het religieuze Brielse erfgoed onderzoeken, documenteren en veiligstellen.
ADC ArcheoProjecten en The Missing Link hebben het onderzoek uitgevoerd. Op de locatie van het Sint Catharinaklooster heeft de gemeente inmiddels 21 woningen laten bouwen. Van het archeologisch onderzoek is een vertaalslag gemaakt voor het publiek: met een subsidie van de provincie Zuid-Holland hebben Historisch Museum Den Briel, in samenwerking met Ivar Iding KijkenLuister, het Streekarchief Voorne-Putten, ADC ArcheoProjecten, The Missing Link en andere deskundigen, het project Publieksbereik Archeologie gestalte gegeven.

Het project bestaat uit de presentatie van bodemvondsten, twee 3D films met reconstructies van de bouwgeschiedenis van de twee kloosters, een nieuw educatief programma voor het voortgezet onderwijs en een publiekspublicatie. De bodemvondsten zijn in bruikleen verkregen van het Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via 06-22719359

Op 16 maart 2018 15.00 uur wordt het project publieksbereik archeologie Het Brielse Kloosterleven Opgegraven geopend door de burgemeester en de drie wethouders van de gemeente Brielle.

U bent van harte welkom; uw komst vernemen wij graag.

Voor het bekijken van de films in 3D kunt u alvast vanuit uw app store de (gratis)
qr code scanner op uw telefoon installeren. De VR bril wordt door het museum geleverd.


 
PERSBERICHT
Brielle, 3 januari 2018

Woensdag 10 januari Gratis Taxatiedag Historisch Museum Den Briel
Na twee succesvolle edities organiseren Venduhuis Rotterdam en Historisch Museum Den Briel de derde taxatiedag. Deze vindt plaats op woensdag 10 januari tussen 11.00 en 16.00 uur in het museum/stadhuis, Markt 1 in Brielle.
De taxaties zijn gratis. Het museum is die dag ook gratis toegankelijk. Parkeren in de omgeving is goed mogelijk. Lees hier meer over parkeren.De deskundige en gecertificeerde taxateurs van Vendu Notarishuis zullen kosteloos advies geven over meegebrachte voorwerpen, zoals schilderijen, zilver, juwelen, design, Art Deco, Aziatische kunst & Chinees porselein.
Eventueel kunnen voorwerpen ter plaatse ingenomen worden voor veiling. Vooraf aanmelden is verplicht, met vermelding van de goederen die meegenomen worden, via taxatiedag@notarishuis.nl.

Algemene info
www.historischmuseumdenbriel.nl
Facebook https://www.facebook.com/pages/De-Tachtigjarige-Oorlog- Historisch-Museum-Den-Briel/118270701695580;
Twitter: @MuseumDenBriel; Instagram: museumdenbriel

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over de taxaties en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Miranda Thompson, 010 411 85 44, m.thompson@notarishuis.nl; www.notarishuis.nl

Voor meer informatie over het museum kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via  06-22719359 of info@historischmuseumdenbriel.nlPERSBERICHT

Brielle, 2 januari 2018

Historisch Museum Den Briel ontving in 2017 bijna 20.000 bezoekers
In 2017 heeft Historisch Museum Den Briel 19.500 bezoekers ontvangen.
De meeste van genoemd aantal (ruim 9.100) bezochten het museum in het centrum van de vestingstad; bijna 3.100 mensen bezochten vuurtoren De Stenen Baak.

Het museum huisvest ook een VVV I punt. Bijna 5.000 toeristen en inwoners verkregen directe informatie van de vrijwillig receptionisten en suppoosten; ruim 2.000 toeristen raadpleegden zelfstandig de inpandige database van het VVV/OPVP.

Het aantal online bezoeken van het museum steeg in 2017 explosief tot bijna 39.000.
In 2018 wordt de website van het museum vernieuwd.

Algemene info
www.historischmuseumdenbriel.nl
Facebook https://www.facebook.com/pages/De-Tachtigjarige-Oorlog- Historisch-Museum-Den-Briel/118270701695580;
Twitter: @MuseumDenBriel; Instagram: museumdenbriel

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht en het museum kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via  06-22719359 of
info@historischmuseumdenbriel.nl