PERSBERICHT
Brielle, 20 oktober 2017

Gebrandschilderd raam met Koninklijke Familie uit 1922 terug in Den Briel

Vanaf donderdag 2 november aanstaande is het gebrandschilderde raam uit 1922 met
een afbeelding van de Koninklijke Familie weer terug in het stadhuis van Brielle en
te bewonderen door het publiek.
Het raam werd in de afgelopen maanden gerestaureerd door glazenier/restaurator
Johan de Haan en het Haarlems Glas in Lood Huis.

Het raam werd in 1922 door het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) geschonken aan de gemeente Brielle. Het raam bevat een voorstelling van de Koninklijke Familie -naar een foto uit 1922- staande op het bordes voor het stadhuis: Koningin-moeder Emma, Koningin Wilhelmina, Prinses Juliana en Prins Hendrik. Zij waren op 1 april 1922 aanwezig in Brielle; op het bordes voor het stadhuis hield Koningin Wilhelmina een toespraak.


Aankomst Koninklijke familie in Brielle


Toespraak koningin Wilhelmina op bordes stadhuis


Welkomsgroet aan koningin Wilhelmina door Joh. Been, archivaris
 
Het raam bevond zich vanaf 1922 in een van de vensters van het Brielse stadhuis aan de zijde van de Koopmanstraat. Het raam is na een verbouwing in 1995 zoek geraakt. Ondanks verwoede pogingen van de gemeente Brielle en Historische Vereniging De Brielse Maasmond (voorheen Vrienden van het Historisch Museum Den Briel), en met name haar lid de heer Aard Heijmans, werd het raam niet teruggevonden. Ook het uitloven van een vindersbeloning door de Historische Vereniging leidde niet tot de gouden tip.

Totdat… in februari 2017 de ANV het museum van de gemeente Brielle in contact bracht met glazenier en restaurator Johan de Haan uit Haarlem. De Haan bleek in bezit te zijn van het raam en had het rond 2014 op een rommelmarkt in Amsterdam gekocht. De Haan was bereid het raam te restaureren en terug te geven aan de gemeente Brielle.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via 06-22719359.

De onthulling van het raam in de hal van het stadhuis, Markt 1 Brielle, vindt plaats op
donderdag 2 november 2017 om 09.00 uur door burgemeester Gregor Rensen en wethouder Dick Verbeek.
U bent van harte welkom; uw komst vernemen wij graag.

Ing. Jon van Rooijen, voormalig coördinator Monumentenzorg van de gemeente Brielle en direct betrokken bij de uitname van het gebrandschilderde raam tijdens de restauratie van het stadhuis in 1995, is vóór 1 november a.s. bereid een toelichting of interview te geven.
De heer Van Rooijen is bereikbaar via telefoon 06-15879390


PERSBERICHT

Brielle, 1 september 2017

Vrijwillig medewerkster Joke Voormolen 15 jaar bij Museum Den Briel!Op 2 september is het 15 jaar geleden dat Joke Voormolen als vrijwillig receptionist en suppoost bij het Historisch Museum Den Briel kwam werken.

Toen zij begon, had het museum nog niet de beschikking over een kassa en werden de bezoekersaantallen en de verkoop van winkelartikelen handmatig geturfd.

Zonder de 20 vrijwillig receptionisten en suppoosten kan het museum niet worden opengesteld. Het museum telt in totaal 50 vrijwilligers op verschillende museale werkgebieden.

Gegevens museum
Adres: Markt 1, Brielle
Telefoon: 0181-475475

Geopend
di t/m za van 10-17; zo van 13-17 uur

Algemene info
www.historischmuseumdenbriel.nl
Facebook https://www.facebook.com/pages/De-Tachtigjarige-Oorlog- Historisch-Museum-Den-Briel/118270701695580
Twitter: @MuseumDenBriel

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via  06-22719359
 
PERSBERICHT
Brielle, 31 augustus 2017

Museum Den Briel verlengt tentoonstelling
150 Jaar Heiligverklaring Martelaren van Gorcum t/m zondag 10 septemberWegens groot succes is de tentoonstelling “150 Jaar Herdenking Heiligverklaring Martelaren van Gorcum” verlengd t/m zondag 10 september 2017.

Alle bruikleengevers waren bereid mee te werken aan de verlenging: Bedevaartskerk Brielle/Bisdom Rotterdam, Streekarchief Voorne-Putten, Koninklijke Bibliotheek, Gorcums Museum, Sint Janscentrum, Museum Catharijneconvent, Museum De Mindere te Sint-Truiden, Museum M te Leuven en Maurits Sabbebibliotheek van de Universiteit Leuven.

De tentoonstelling maakt deel uit van een publieksprogramma dat de Bisschoppelijke Brielse Commissie van het Bisdom Rotterdam en de gemeentelijke musea van de vestingsteden Brielle en Gorinchem gezamenlijk hebben georganiseerd.

In 1572, tijdens de Opstand in de Nederlanden tegen het Spaanse gezag, werden negentien rooms-katholieke geestelijken in Brielle na een schijnproces berecht en ter dood gebracht. De negentien geestelijken, waarvan de meesten afkomstig uit Gorinchem, werden op 29 juni 1867 in de Sint-Pieter in Rome door Paus Pius IX heilig verklaard.

Gegevens museum
Adres: Markt 1, Brielle
Telefoon: 0181-475475

Geopend
di t/m za van 10-17; zo van 13-17 uur

Algemene info
www.historischmuseumdenbriel.nl
Facebook https://www.facebook.com/pages/De-Tachtigjarige-Oorlog- Historisch-Museum-Den-Briel/118270701695580
Twitter: @MuseumDenBriel

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via  06-22719359