PERSBERICHT
Brielle, 6 juli 2017

VVV I punt Brielle nu ook op
maandag geopend!Het VVV I punt Brielle is dit zomerseizoen zeven dagen per week voor het publiek geopend. In de maanden juli en augustus is het Brielse stadhuis ook op maandagen open voor toeristische informatie, VVV bonnen, plattegronden, stadswandelingen etc.
Het betreft de maandagen van 10 juli t/m 28 augustus. De openstelling is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Brielle.

Historisch Museum Den Briel nu ook op maandag geopend!
Het Historisch Museum Den Briel, dat huisvesting biedt aan het VVV I punt, is van 10 juli t/m 28 augustus ook op maandag geopend. De museumopenstelling wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers.

Openingstijden
Openingstijden van 10 juli t/m 2 september: maandag t/m zaterdag van 10-17 uur; zondag van 13-17 uur.
Vanaf 3 september weer zes dagen per week geopend.

Tentoonstelling 150 Jaar Heiligverklaring in museum en Bedevaartskerk
Naast de interactieve presentatie over de Tachtigjarige Oorlog is een tijdelijke tentoonstelling te zien: 150 Jaar Heiligverklaring Martelaren van Gorcum. Een gedeelte van de expositie wordt getoond in de Bedevaartskerk, De Rik 5 in Brielle en in het Gorcums Museum in Gorinchem.

Adres: Markt 1, Brielle, Telefoon: 0181-475475

Algemene info
www.historischmuseumdenbriel.nl
Facebook https://www.facebook.com/pages/De-Tachtigjarige-Oorlog- Historisch-Museum-Den-Briel/118270701695580
Twitter: @MuseumDenBriel

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via  06-22719359. Wilt u het programma als verslaggever of fotograaf bijwonen, graag een bericht.


PERSBERICHT
Brielle, 6 juli 2017

Bedevaartskerk Brielle en Museum Den Briel bereikbaar per paardentramVan maandag 10 juli t/m zondag 21 augustus rijdt er tussen de Bedevaartskerk en het Historisch Museum Den Briel een paar keer per middag een gratis paardentram.
De vertrektijden worden aangegeven bij het museum en de Bedevaartskerk.
Een derde halte van de paardentram is gelegen naast het parkeerterrein aan de Thoelaverweg in Brielle.

De paardentram rijdt niet op woensdag en tijdens Brielle Blues en ook niet bij extreme drukte of hitte/onweer.

De paardentram is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Brielle, de winkeliers- en horecavereniging Brielle, het Bisdom Rotterdam en Historisch Museum Den Briel.

Tentoonstelling 150 Jaar Heiligverklaring Martelaren van Gorcum
In juli en augustus zijn in de Bedevaartskerk en Museum Den Briel tentoonstellingen te zien die een beeld geven van de Martelaren van Gorcum en hun heiligverklaring in 1867.

Adressen en openingstijden
Museum: Markt 1, Brielle, geopend ma t/m za van 13-17; zo van 13-17.
Bedevaartskerk: Rik 5 Brielle, geopend ma t/m zo van 13-17.

Algemene info
www.historischmuseumdenbriel.nl
Facebook https://www.facebook.com/pages/De-Tachtigjarige-Oorlog- Historisch-Museum-Den-Briel/118270701695580
Twitter: @MuseumDenBriel

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via  06-22719359. Wilt u het programma als verslaggever of fotograaf bijwonen, graag een bericht.


 
PERSBERICHT
Brielle-Gorinchem,  juni 2017

Burgemeesters openen tentoonstelling in elkaars stad
Op zaterdagochtend 24 juni a.s. opent Gregor Rensen, burgemeester van Brielle, in Gorinchem een tentoonstelling in het Gorcums museum. In de middag opent zijn ambtgenoot Govert Van Veldhuijzen, burgemeester van Gorinchem, een tentoonstelling in Historisch Museum Den Briel.

150 jaar heiligverklaring Martelaren
van Gorcum

De tentoonstellingen maken deel uit van het publieksprogramma 150 Jaar Herdenking Heiligverklaring Martelaren van Gorcum dat de Bisschoppelijke Brielse Commissie van het Bisdom Rotterdam en de gemeentelijke musea van de vestingsteden Brielle en Gorinchem gezamenlijk organiseren. In 1572, tijdens de Opstand in de Nederlanden tegen het Spaanse gezag,  werden negentien rooms-katholieke geestelijken in Brielle na een schijnproces berecht en ter dood gebracht. De negentien geestelijken, waarvan de meesten afkomstig uit Gorinchem, werden op 29 juni 1867 in de Sint-Pieter in Rome door Paus Pius IX heilig verklaard.
Met het publieksprogramma worden niet alleen de historische feiten herdacht, maar wordt ook beoogd een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de noodzaak van onderlinge verdraagzaamheid en tolerantie.

Publieksopening
De tentoonstelling in het Gorcums museum is voor het publiek geopend vanaf zaterdag 24 juni; de tentoonstelling in het Historisch Museum Den Briel is voor het publiek geopend vanaf 25 juni.

Onderwijsprogramma
Op 28 en 29 juni nemen meer dan 300 Brielse en Gorcumse leerlingen deel aan een speciaal voor de gelegenheid ontwikkeld educatief programma wat zich afspeelt in Gorinchem en in Brielle, waaronder het bedevaartsoord.


Gorcums Museum

Grote Markt 17 Gorinchem
www.gorcumsmuseum.nlBedevaartskerk
Rik 5 Brielle
www.martelarenvangorcum.nl


Historisch Museum Den Briel
Markt 1 Brielle
www.historischmuseumdenbriel.nl

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via  06-22719359. Wilt u het programma als verslaggever of fotograaf bijwonen, graag een bericht.