PERSBERICHT
Brielle-Gorinchem,  juni 2017

Burgemeesters openen tentoonstelling in elkaars stad
Op zaterdagochtend 24 juni a.s. opent Gregor Rensen, burgemeester van Brielle, in Gorinchem een tentoonstelling in het Gorcums museum. In de middag opent zijn ambtgenoot Govert Van Veldhuijzen, burgemeester van Gorinchem, een tentoonstelling in Historisch Museum Den Briel.

150 jaar heiligverklaring Martelaren
van Gorcum

De tentoonstellingen maken deel uit van het publieksprogramma 150 Jaar Herdenking Heiligverklaring Martelaren van Gorcum dat de Bisschoppelijke Brielse Commissie van het Bisdom Rotterdam en de gemeentelijke musea van de vestingsteden Brielle en Gorinchem gezamenlijk organiseren. In 1572, tijdens de Opstand in de Nederlanden tegen het Spaanse gezag,  werden negentien rooms-katholieke geestelijken in Brielle na een schijnproces berecht en ter dood gebracht. De negentien geestelijken, waarvan de meesten afkomstig uit Gorinchem, werden op 29 juni 1867 in de Sint-Pieter in Rome door Paus Pius IX heilig verklaard.
Met het publieksprogramma worden niet alleen de historische feiten herdacht, maar wordt ook beoogd een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de noodzaak van onderlinge verdraagzaamheid en tolerantie.

Publieksopening
De tentoonstelling in het Gorcums museum is voor het publiek geopend vanaf zaterdag 24 juni; de tentoonstelling in het Historisch Museum Den Briel is voor het publiek geopend vanaf 25 juni.

Onderwijsprogramma
Op 28 en 29 juni nemen meer dan 300 Brielse en Gorcumse leerlingen deel aan een speciaal voor de gelegenheid ontwikkeld educatief programma wat zich afspeelt in Gorinchem en in Brielle, waaronder het bedevaartsoord.


Gorcums Museum

Grote Markt 17 Gorinchem
www.gorcumsmuseum.nlBedevaartskerk
Rik 5 Brielle
www.martelarenvangorcum.nl


Historisch Museum Den Briel
Markt 1 Brielle
www.historischmuseumdenbriel.nl

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via  06-22719359. Wilt u het programma als verslaggever of fotograaf bijwonen, graag een bericht. 
PERSBERICHT
Brielle, 19 april 2017

Koninklijk raam uit 1922 terug in Briels stadhuis


Zwart-wit foto raam


Middenpaneel raam

Het gebrandschilderde raam uit 1922 komt terug in het Brielse stadhuis. Dat heeft wethouder Dick Verbeek van Brielle op 19 april 2017 bekend gemaakt tijdens de algemene ledenvergadering van Historische Vereniging De Brielse Maasmond.

Het raam bevat een voorstelling van de Koninklijke Familie die op 1 april 1922 de 1 aprilviering in Brielle bijwoonde: koningin Wilhelmina, de bijna 12-jarige prinses Juliana, koningin-moeder Emma en prins Hendrik.

Het gebrandschilderde raam werd in 1922 vervaardigd door de Haagse firma Crabeth in opdracht van het Algemeen Nederlands Verbond, dat het aan de stad Brielle schonk naar aanleiding van de 350e herdenking van de inname van Den Briel door de watergeuzen op 1 april 1572.

Het raam verdween rond 1995 tijdens de renovatie van het stadhuis. Historische Vereniging De Brielse Maasmond, en vooral haar lid Aart Heijmans, en oud-Briellenaar Rens van Adrighem hebben veel moeite gedaan het raam op te sporen.

Het raam is teruggevonden bij glazenier Johan de Haan van het Haarlems Glas in Lood Huis die het op een rommelmarkt in Amsterdam gekocht heeft. Via het Algemeen Nederlands Verbond werd de gemeente Brielle in contact gebracht met de glazenier. De Haan zal het raam in opdracht van de gemeente Brielle restaureren en terugplaatsen in het stadhuis.

Wethouder Dick Verbeek: “Ik ben blij dat het mooie gebrandschilderde raam weer terug komt in het Stadhuis van Brielle waar het gewoon hoort te zijn. Het krijgt een mooie plaats zodat iedereen het kan bewonderen”.

De gemeenteraad van Brielle heeft besloten de middelen vrij te maken om dit culturele erfgoed voor Brielle te behouden.

Adres: Markt 1, Brielle
Telefoon: 0181-475475

Algemene info
www.historischmuseumdenbriel.nl; Facebook https://www.facebook.com/pages/De-Tachtigjarige-Oorlog- Historisch-Museum-Den-Briel/118270701695580

Twitter: @MuseumDenBriel; Instagram: museumdenbriel

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via  06-2271935