PERSBERICHT
Brielle, 19 april 2017

Koninklijk raam uit 1922 terug in Briels stadhuis


Zwart-wit foto raam


Middenpaneel raam

Het gebrandschilderde raam uit 1922 komt terug in het Brielse stadhuis. Dat heeft wethouder Dick Verbeek van Brielle op 19 april 2017 bekend gemaakt tijdens de algemene ledenvergadering van Historische Vereniging De Brielse Maasmond.

Het raam bevat een voorstelling van de Koninklijke Familie die op 1 april 1922 de 1 aprilviering in Brielle bijwoonde: koningin Wilhelmina, de bijna 12-jarige prinses Juliana, koningin-moeder Emma en prins Hendrik.

Het gebrandschilderde raam werd in 1922 vervaardigd door de Haagse firma Crabeth in opdracht van het Algemeen Nederlands Verbond, dat het aan de stad Brielle schonk naar aanleiding van de 350e herdenking van de inname van Den Briel door de watergeuzen op 1 april 1572.

Het raam verdween rond 1995 tijdens de renovatie van het stadhuis. Historische Vereniging De Brielse Maasmond, en vooral haar lid Aart Heijmans, en oud-Briellenaar Rens van Adrighem hebben veel moeite gedaan het raam op te sporen.

Het raam is teruggevonden bij glazenier Johan de Haan van het Haarlems Glas in Lood Huis die het op een rommelmarkt in Amsterdam gekocht heeft. Via het Algemeen Nederlands Verbond werd de gemeente Brielle in contact gebracht met de glazenier. De Haan zal het raam in opdracht van de gemeente Brielle restaureren en terugplaatsen in het stadhuis.

Wethouder Dick Verbeek: “Ik ben blij dat het mooie gebrandschilderde raam weer terug komt in het Stadhuis van Brielle waar het gewoon hoort te zijn. Het krijgt een mooie plaats zodat iedereen het kan bewonderen”.

De gemeenteraad van Brielle heeft besloten de middelen vrij te maken om dit culturele erfgoed voor Brielle te behouden.

Adres: Markt 1, Brielle
Telefoon: 0181-475475

Algemene info
www.historischmuseumdenbriel.nl; Facebook https://www.facebook.com/pages/De-Tachtigjarige-Oorlog- Historisch-Museum-Den-Briel/118270701695580

Twitter: @MuseumDenBriel; Instagram: museumdenbriel

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via  06-2271935PERSBERICHT

Brielle, april 2017

VVV I punt Brielle in de zomer ook op maandag geopend!De gemeente Brielle heeft besloten het VVV I punt Brielle in het zomerseizoen zeven dagen per week open te stellen. In de maanden juli en augustus is het Brielse stadhuis ook op maandagen voor toeristische informatie geopend.
Het betreft de maandagen van 10 juli t/m 28 augustus.

Het Historisch Museum Den Briel, dat huisvesting biedt aan het VVV I punt, is voor de gelegenheid op de 8 maandagen ook geopend.

Openingstijden van 10 juli t/m 2 september:
maandag t/m zaterdag van 10-17 uur; zondag van 13-17 uur.

Vanaf 3 september weer zes dagen per week geopend.

Adres: Markt 1, Brielle
Telefoon: 0181-475475

Algemene info
www.historischmuseumdenbriel.nl
Facebook https://www.facebook.com/pages/De-Tachtigjarige-Oorlog- Historisch-Museum-Den-Briel/118270701695580;
Twitter: @MuseumDenBriel; Instagram: museumdenbriel

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via  06-22719359
 
PERSBERICHT
Brielle, maart 2017

Vuurtoren De Stenen Baak vanaf 2 april weer geopend!
De oudste stenen vuurtoren van Nederland, in opdracht van de vroedschap van Brielle in 1630 gebouwd door stadstimmerman Maarten Cornelis Payese, is weer geopend voor het publiek.
Toegang tot de toren is gratis.De gerestaureerde toren biedt een kleine expositie en een wervelend  licht- en geluidspel met als onderwerp de geschiedenis van de toren.
Bij goed weer biedt het dak van de toren een prachtig uitzicht.

De Stenen Baak ligt aan een fietsroute en is tevens per auto bereikbaar.
De openstelling wordt mogelijk gemaakt door een team van vrijwillig baakwachters.

Op een steenworp afstand van de Stenen Baak ligt restaurant De Kogeloven.

Openingstijden
In april
zaterdag, zondag en feestdagen van 11-16 uur

Van mei t/m september
dinsdag t/m zondag van 11 tot 16 uur
Op Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag en Tweede Pinksterdag geopend van 11-16 uur

In oktober
zaterdag en zondag van 11 tot 16 uur

Bezoekadres Stenen Baak
Brielse Maas 1, Oostvoorne, naast restaurant
De Kogeloven

Algemene informatie
0181-475475
www.historischmuseumdenbriel.nl

Informatie voor de pers
Heeft u vragen over dit persbericht, neem dan contact op met:
Marijke Holtrop, 06-22719359


PERSBERICHT

Brielle-Gorinchem, maart 2017

Uitgebreide herdenking Heiligverklaring Martelaren van Gorcum
De Bisschoppelijke Brielse Commissie van het Bisdom Rotterdam en de gemeentelijke musea van de vestingsteden Brielle en Gorinchem bereiden gezamenlijk een publieksprogramma voor dat in het teken staat van de herdenking van de heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum. In 1572, tijdens de Opstand in de Nederlanden tegen het Spaanse gezag,  werden 19 rooms-katholieke geestelijken in Brielle na een schijnproces berecht en ter dood gebracht. De 19 geestelijken, waarvan de meesten afkomstig uit Gorinchem, werden op 29 juni 1867 in de Sint Pieter in Rome door Paus Pius IX heilig verklaard.
 
Met het publieksprogramma worden niet alleen de historische feiten herdacht, maar wordt ook beoogd een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de noodzaak van onderlinge verdraagzaamheid en tolerantie.
 
Het publieksprogramma in 2017 is als volgt:
za 29 april  
Herdenking 150 jaar Heiligverklaring Martelaren van Gorcum in de Bedevaartskerk in Brielle

za 24 juni 
Officiële opening van de tentoonstelling in Gorinchem en Brielle
Looptijd tentoonstellingen t/m eind augustus

26 juni -7 juli  
Interstedelijke onderwijsprogramma’s Brielle en Gorinchem

za 8 juli
Nationale bedevaart Brielle

juli en augustus 
Dagelijks openstelling Bedevaartskerk en Historisch Museum Den Briel.
Er rijdt een gratis trammetje tussen de kerk en het museum

23 september  

Brielle lezing in de Bedevaartskerk Brielle

september  
Symposium in Gorinchem

Meer  inhoudelijk informatie en aanvullingen volgen op een later tijdstip.

Gorcums Museum   
Grote Markt 17 Gorinchem   
www.gorcumsmuseum.nl

Bedevaartskerk 
Rik 5 Brielle
www.martelarenvangorcum.nl

Historisch Museum Den Briel
Markt 1 Brielle
www.historischmuseumdenbriel.nl

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via  06-22719359