PERSBERICHT
Brielle, 20 oktober 2017

Gebrandschilderd raam met Koninklijke Familie uit 1922 terug in Den Briel

Vanaf donderdag 2 november aanstaande is het gebrandschilderde raam uit 1922 met
een afbeelding van de Koninklijke Familie weer terug in het stadhuis van Brielle en
te bewonderen door het publiek.
Het raam werd in de afgelopen maanden gerestaureerd door glazenier/restaurator
Johan de Haan en het Haarlems Glas in Lood Huis.

Het raam werd in 1922 door het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) geschonken aan de gemeente Brielle. Het raam bevat een voorstelling van de Koninklijke Familie -naar een foto uit 1922- staande op het bordes voor het stadhuis: Koningin-moeder Emma, Koningin Wilhelmina, Prinses Juliana en Prins Hendrik. Zij waren op 1 april 1922 aanwezig in Brielle; op het bordes voor het stadhuis hield Koningin Wilhelmina een toespraak.


Aankomst Koninklijke familie in Brielle


Toespraak koningin Wilhelmina op bordes stadhuis


Welkomsgroet aan koningin Wilhelmina door Joh. Been, archivaris
 
Het raam bevond zich vanaf 1922 in een van de vensters van het Brielse stadhuis aan de zijde van de Koopmanstraat. Het raam is na een verbouwing in 1995 zoek geraakt. Ondanks verwoede pogingen van de gemeente Brielle en Historische Vereniging De Brielse Maasmond (voorheen Vrienden van het Historisch Museum Den Briel), en met name haar lid de heer Aard Heijmans, werd het raam niet teruggevonden. Ook het uitloven van een vindersbeloning door de Historische Vereniging leidde niet tot de gouden tip.

Totdat… in februari 2017 de ANV het museum van de gemeente Brielle in contact bracht met glazenier en restaurator Johan de Haan uit Haarlem. De Haan bleek in bezit te zijn van het raam en had het rond 2014 op een rommelmarkt in Amsterdam gekocht. De Haan was bereid het raam te restaureren en terug te geven aan de gemeente Brielle.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via 06-22719359.

De onthulling van het raam in de hal van het stadhuis, Markt 1 Brielle, vindt plaats op
donderdag 2 november 2017 om 09.00 uur door burgemeester Gregor Rensen en wethouder Dick Verbeek.
U bent van harte welkom; uw komst vernemen wij graag.

Ing. Jon van Rooijen, voormalig coördinator Monumentenzorg van de gemeente Brielle en direct betrokken bij de uitname van het gebrandschilderde raam tijdens de restauratie van het stadhuis in 1995, is vóór 1 november a.s. bereid een toelichting of interview te geven.
De heer Van Rooijen is bereikbaar via telefoon 06-15879390


PERSBERICHT

Brielle, 1 september 2017

Vrijwillig medewerkster Joke Voormolen 15 jaar bij Museum Den Briel!Op 2 september is het 15 jaar geleden dat Joke Voormolen als vrijwillig receptionist en suppoost bij het Historisch Museum Den Briel kwam werken.

Toen zij begon, had het museum nog niet de beschikking over een kassa en werden de bezoekersaantallen en de verkoop van winkelartikelen handmatig geturfd.

Zonder de 20 vrijwillig receptionisten en suppoosten kan het museum niet worden opengesteld. Het museum telt in totaal 50 vrijwilligers op verschillende museale werkgebieden.

Gegevens museum
Adres: Markt 1, Brielle
Telefoon: 0181-475475

Geopend
di t/m za van 10-17; zo van 13-17 uur

Algemene info
www.historischmuseumdenbriel.nl
Facebook https://www.facebook.com/pages/De-Tachtigjarige-Oorlog- Historisch-Museum-Den-Briel/118270701695580
Twitter: @MuseumDenBriel

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via  06-22719359


PERSBERICHT
Brielle, 31 augustus 2017

Museum Den Briel verlengt tentoonstelling
150 Jaar Heiligverklaring Martelaren van Gorcum t/m zondag 10 septemberWegens groot succes is de tentoonstelling “150 Jaar Herdenking Heiligverklaring Martelaren van Gorcum” verlengd t/m zondag 10 september 2017.

Alle bruikleengevers waren bereid mee te werken aan de verlenging: Bedevaartskerk Brielle/Bisdom Rotterdam, Streekarchief Voorne-Putten, Koninklijke Bibliotheek, Gorcums Museum, Sint Janscentrum, Museum Catharijneconvent, Museum De Mindere te Sint-Truiden, Museum M te Leuven en Maurits Sabbebibliotheek van de Universiteit Leuven.

De tentoonstelling maakt deel uit van een publieksprogramma dat de Bisschoppelijke Brielse Commissie van het Bisdom Rotterdam en de gemeentelijke musea van de vestingsteden Brielle en Gorinchem gezamenlijk hebben georganiseerd.

In 1572, tijdens de Opstand in de Nederlanden tegen het Spaanse gezag, werden negentien rooms-katholieke geestelijken in Brielle na een schijnproces berecht en ter dood gebracht. De negentien geestelijken, waarvan de meesten afkomstig uit Gorinchem, werden op 29 juni 1867 in de Sint-Pieter in Rome door Paus Pius IX heilig verklaard.

Gegevens museum
Adres: Markt 1, Brielle
Telefoon: 0181-475475

Geopend
di t/m za van 10-17; zo van 13-17 uur

Algemene info
www.historischmuseumdenbriel.nl
Facebook https://www.facebook.com/pages/De-Tachtigjarige-Oorlog- Historisch-Museum-Den-Briel/118270701695580
Twitter: @MuseumDenBriel

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via  06-22719359


PERSBERICHT
Brielle, 6 juli 2017

VVV I punt Brielle nu ook op
maandag geopend!Het VVV I punt Brielle is dit zomerseizoen zeven dagen per week voor het publiek geopend. In de maanden juli en augustus is het Brielse stadhuis ook op maandagen open voor toeristische informatie, VVV bonnen, plattegronden, stadswandelingen etc.
Het betreft de maandagen van 10 juli t/m 28 augustus. De openstelling is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Brielle.

Historisch Museum Den Briel nu ook op maandag geopend!
Het Historisch Museum Den Briel, dat huisvesting biedt aan het VVV I punt, is van 10 juli t/m 28 augustus ook op maandag geopend. De museumopenstelling wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers.

Openingstijden
Openingstijden van 10 juli t/m 2 september: maandag t/m zaterdag van 10-17 uur; zondag van 13-17 uur.
Vanaf 3 september weer zes dagen per week geopend.

Tentoonstelling 150 Jaar Heiligverklaring in museum en Bedevaartskerk
Naast de interactieve presentatie over de Tachtigjarige Oorlog is een tijdelijke tentoonstelling te zien: 150 Jaar Heiligverklaring Martelaren van Gorcum. Een gedeelte van de expositie wordt getoond in de Bedevaartskerk, De Rik 5 in Brielle en in het Gorcums Museum in Gorinchem.

Adres: Markt 1, Brielle, Telefoon: 0181-475475

Algemene info
www.historischmuseumdenbriel.nl
Facebook https://www.facebook.com/pages/De-Tachtigjarige-Oorlog- Historisch-Museum-Den-Briel/118270701695580
Twitter: @MuseumDenBriel

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via  06-22719359. Wilt u het programma als verslaggever of fotograaf bijwonen, graag een bericht.


PERSBERICHT
Brielle, 6 juli 2017

Bedevaartskerk Brielle en Museum Den Briel bereikbaar per paardentramVan maandag 10 juli t/m zondag 21 augustus rijdt er tussen de Bedevaartskerk en het Historisch Museum Den Briel een paar keer per middag een gratis paardentram.
De vertrektijden worden aangegeven bij het museum en de Bedevaartskerk.
Een derde halte van de paardentram is gelegen naast het parkeerterrein aan de Thoelaverweg in Brielle.

De paardentram rijdt niet op woensdag en tijdens Brielle Blues en ook niet bij extreme drukte of hitte/onweer.

De paardentram is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Brielle, de winkeliers- en horecavereniging Brielle, het Bisdom Rotterdam en Historisch Museum Den Briel.

Tentoonstelling 150 Jaar Heiligverklaring Martelaren van Gorcum
In juli en augustus zijn in de Bedevaartskerk en Museum Den Briel tentoonstellingen te zien die een beeld geven van de Martelaren van Gorcum en hun heiligverklaring in 1867.

Adressen en openingstijden
Museum: Markt 1, Brielle, geopend ma t/m za van 13-17; zo van 13-17.
Bedevaartskerk: Rik 5 Brielle, geopend ma t/m zo van 13-17.

Algemene info
www.historischmuseumdenbriel.nl
Facebook https://www.facebook.com/pages/De-Tachtigjarige-Oorlog- Historisch-Museum-Den-Briel/118270701695580
Twitter: @MuseumDenBriel

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via  06-22719359. Wilt u het programma als verslaggever of fotograaf bijwonen, graag een bericht.

PERSBERICHT
Brielle-Gorinchem,  juni 2017

Burgemeesters openen tentoonstelling in elkaars stad
Op zaterdagochtend 24 juni a.s. opent Gregor Rensen, burgemeester van Brielle, in Gorinchem een tentoonstelling in het Gorcums museum. In de middag opent zijn ambtgenoot Govert Van Veldhuijzen, burgemeester van Gorinchem, een tentoonstelling in Historisch Museum Den Briel.

150 jaar heiligverklaring Martelaren
van Gorcum

De tentoonstellingen maken deel uit van het publieksprogramma 150 Jaar Herdenking Heiligverklaring Martelaren van Gorcum dat de Bisschoppelijke Brielse Commissie van het Bisdom Rotterdam en de gemeentelijke musea van de vestingsteden Brielle en Gorinchem gezamenlijk organiseren. In 1572, tijdens de Opstand in de Nederlanden tegen het Spaanse gezag,  werden negentien rooms-katholieke geestelijken in Brielle na een schijnproces berecht en ter dood gebracht. De negentien geestelijken, waarvan de meesten afkomstig uit Gorinchem, werden op 29 juni 1867 in de Sint-Pieter in Rome door Paus Pius IX heilig verklaard.
Met het publieksprogramma worden niet alleen de historische feiten herdacht, maar wordt ook beoogd een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de noodzaak van onderlinge verdraagzaamheid en tolerantie.

Publieksopening
De tentoonstelling in het Gorcums museum is voor het publiek geopend vanaf zaterdag 24 juni; de tentoonstelling in het Historisch Museum Den Briel is voor het publiek geopend vanaf 25 juni.

Onderwijsprogramma
Op 28 en 29 juni nemen meer dan 300 Brielse en Gorcumse leerlingen deel aan een speciaal voor de gelegenheid ontwikkeld educatief programma wat zich afspeelt in Gorinchem en in Brielle, waaronder het bedevaartsoord.


Gorcums Museum

Grote Markt 17 Gorinchem
www.gorcumsmuseum.nlBedevaartskerk
Rik 5 Brielle
www.martelarenvangorcum.nl


Historisch Museum Den Briel
Markt 1 Brielle
www.historischmuseumdenbriel.nl

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via  06-22719359. Wilt u het programma als verslaggever of fotograaf bijwonen, graag een bericht.
 


  
PERSBERICHT
Brielle, 19 april 2017

Koninklijk raam uit 1922 terug in Briels stadhuis


Zwart-wit foto raam


Middenpaneel raam

Het gebrandschilderde raam uit 1922 komt terug in het Brielse stadhuis. Dat heeft wethouder Dick Verbeek van Brielle op 19 april 2017 bekend gemaakt tijdens de algemene ledenvergadering van Historische Vereniging De Brielse Maasmond.

Het raam bevat een voorstelling van de Koninklijke Familie die op 1 april 1922 de 1 aprilviering in Brielle bijwoonde: koningin Wilhelmina, de bijna 12-jarige prinses Juliana, koningin-moeder Emma en prins Hendrik.

Het gebrandschilderde raam werd in 1922 vervaardigd door de Haagse firma Crabeth in opdracht van het Algemeen Nederlands Verbond, dat het aan de stad Brielle schonk naar aanleiding van de 350e herdenking van de inname van Den Briel door de watergeuzen op 1 april 1572.

Het raam verdween rond 1995 tijdens de renovatie van het stadhuis. Historische Vereniging De Brielse Maasmond, en vooral haar lid Aart Heijmans, en oud-Briellenaar Rens van Adrighem hebben veel moeite gedaan het raam op te sporen.

Het raam is teruggevonden bij glazenier Johan de Haan van het Haarlems Glas in Lood Huis die het op een rommelmarkt in Amsterdam gekocht heeft. Via het Algemeen Nederlands Verbond werd de gemeente Brielle in contact gebracht met de glazenier. De Haan zal het raam in opdracht van de gemeente Brielle restaureren en terugplaatsen in het stadhuis.

Wethouder Dick Verbeek: “Ik ben blij dat het mooie gebrandschilderde raam weer terug komt in het Stadhuis van Brielle waar het gewoon hoort te zijn. Het krijgt een mooie plaats zodat iedereen het kan bewonderen”.

De gemeenteraad van Brielle heeft besloten de middelen vrij te maken om dit culturele erfgoed voor Brielle te behouden.

Adres: Markt 1, Brielle
Telefoon: 0181-475475

Algemene info
www.historischmuseumdenbriel.nl; Facebook https://www.facebook.com/pages/De-Tachtigjarige-Oorlog- Historisch-Museum-Den-Briel/118270701695580

Twitter: @MuseumDenBriel; Instagram: museumdenbriel

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via  06-2271935PERSBERICHT
Brielle, april 2017

VVV I punt Brielle in de zomer ook op maandag geopend!De gemeente Brielle heeft besloten het VVV I punt Brielle in het zomerseizoen zeven dagen per week open te stellen. In de maanden juli en augustus is het Brielse stadhuis ook op maandagen voor toeristische informatie geopend.
Het betreft de maandagen van 10 juli t/m 28 augustus.

Het Historisch Museum Den Briel, dat huisvesting biedt aan het VVV I punt, is voor de gelegenheid op de 8 maandagen ook geopend.

Openingstijden van 10 juli t/m 2 september:
maandag t/m zaterdag van 10-17 uur; zondag van 13-17 uur.

Vanaf 3 september weer zes dagen per week geopend.

Adres: Markt 1, Brielle
Telefoon: 0181-475475

Algemene info
www.historischmuseumdenbriel.nl
Facebook https://www.facebook.com/pages/De-Tachtigjarige-Oorlog- Historisch-Museum-Den-Briel/118270701695580;
Twitter: @MuseumDenBriel; Instagram: museumdenbriel

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via  06-22719359


PERSBERICHT
Brielle, maart 2017

Vuurtoren De Stenen Baak vanaf 2 april weer geopend!
De oudste stenen vuurtoren van Nederland, in opdracht van de vroedschap van Brielle in 1630 gebouwd door stadstimmerman Maarten Cornelis Payese, is weer geopend voor het publiek.
Toegang tot de toren is gratis.De gerestaureerde toren biedt een kleine expositie en een wervelend  licht- en geluidspel met als onderwerp de geschiedenis van de toren.
Bij goed weer biedt het dak van de toren een prachtig uitzicht.

De Stenen Baak ligt aan een fietsroute en is tevens per auto bereikbaar.
De openstelling wordt mogelijk gemaakt door een team van vrijwillig baakwachters.

Op een steenworp afstand van de Stenen Baak ligt restaurant De Kogeloven.

Openingstijden
In april
zaterdag, zondag en feestdagen van 11-16 uur

Van mei t/m september
dinsdag t/m zondag van 11 tot 16 uur
Op Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag en Tweede Pinksterdag geopend van 11-16 uur

In oktober
zaterdag en zondag van 11 tot 16 uur

Bezoekadres Stenen Baak
Brielse Maas 1, Oostvoorne, naast restaurant
De Kogeloven

Algemene informatie
0181-475475
www.historischmuseumdenbriel.nl

Informatie voor de pers
Heeft u vragen over dit persbericht, neem dan contact op met:
Marijke Holtrop, 06-22719359


PERSBERICHT

Brielle-Gorinchem, maart 2017

Uitgebreide herdenking Heiligverklaring Martelaren van Gorcum
De Bisschoppelijke Brielse Commissie van het Bisdom Rotterdam en de gemeentelijke musea van de vestingsteden Brielle en Gorinchem bereiden gezamenlijk een publieksprogramma voor dat in het teken staat van de herdenking van de heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum. In 1572, tijdens de Opstand in de Nederlanden tegen het Spaanse gezag,  werden 19 rooms-katholieke geestelijken in Brielle na een schijnproces berecht en ter dood gebracht. De 19 geestelijken, waarvan de meesten afkomstig uit Gorinchem, werden op 29 juni 1867 in de Sint Pieter in Rome door Paus Pius IX heilig verklaard.
 
Met het publieksprogramma worden niet alleen de historische feiten herdacht, maar wordt ook beoogd een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de noodzaak van onderlinge verdraagzaamheid en tolerantie.
 
Het publieksprogramma in 2017 is als volgt:
za 29 april  
Herdenking 150 jaar Heiligverklaring Martelaren van Gorcum in de Bedevaartskerk in Brielle

za 24 juni 
Officiële opening van de tentoonstelling in Gorinchem en Brielle
Looptijd tentoonstellingen t/m eind augustus

26 juni -7 juli  
Interstedelijke onderwijsprogramma’s Brielle en Gorinchem

za 8 juli
Nationale bedevaart Brielle

juli en augustus 
Dagelijks openstelling Bedevaartskerk en Historisch Museum Den Briel.
Er rijdt een gratis trammetje tussen de kerk en het museum

23 september  

Brielle lezing in de Bedevaartskerk Brielle

september  
Symposium in Gorinchem

Meer  inhoudelijk informatie en aanvullingen volgen op een later tijdstip.

Gorcums Museum   
Grote Markt 17 Gorinchem   
www.gorcumsmuseum.nl

Bedevaartskerk 
Rik 5 Brielle
www.martelarenvangorcum.nl

Historisch Museum Den Briel
Markt 1 Brielle
www.historischmuseumdenbriel.nl

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via  06-22719359


PERSBERICHT

Brielle, maart 2017

Unieke samenwerking erfgoedinstelling en middenstand Brielle: collectie Museum Den Briel tentoongesteld in winkeletalages
In de etalages van een aantal winkels in de vestingstad Brielle worden sinds kort objecten uit de collectie van het Historisch Museum Den Briel tentoongesteld.

Het betreft voorwerpen uit de museumcollectie die geen hoge geldelijke waarde vertegenwoordigen maar wel heel bijzonder zijn en worden bewaard in de museumdepots.

Pand 58/Rijcken Mode huisvest een vitrine met een maandelijks wisselende inhoud zoals waaiers of -in maart- getuigenissen van historische 1 aprilvieringen.
Bont Brielle toont in zijn etalage een Satsuma vaas die ooit een dame uit Brielle toebehoorde en bij Tabakspeciaalzaak Kramer zijn een paar 19de- eeuwse Brielse pijpjes te zien.

In de komende maanden wordt de museumpresentatie in de binnenstad van Brielle met meer winkels uitgebreid.

Gegevens museum
Adres: Markt 1, Brielle
Telefoon: 0181-475475

Algemene info
www.historischmuseumdenbriel.nl
Facebook https://www.facebook.com/pages/De-Tachtigjarige-Oorlog- Historisch-Museum-Den-Briel/118270701695580
Twitter: @MuseumDenBriel
Instagram: museumdenbriel

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht of foto’s kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via  06-22719359.
 


PERSBERICHT
Brielle, maart 2017

Stap in een schilderij tijdens het museumweekend in Den Briel

Wie altijd al eens tussen de stoere schutters van Brielle heeft willen poseren of heeft willen meehelpen de stad te bevrijden tijdens 1 april 1572 kan op zaterdag 8 april in het museum in Brielle terecht. Door middel van chromakey kan de bezoeker onderdeel worden van zijn favoriete schilderij.

Een professionele fotograaf maakt en bewerkt de foto’s. Voor een klein bedrag zijn de foto’s na te bestellen. De eerste vijfentwintig bezoekers ontvangen een gratis afdruk.

Op zaterdag en zondag zijn er gratis rondleidingen langs de topstukken van het museum.

Kinderen
Ook voor de kinderen is er genoeg te doen. Ze kunnen een gratis speurtocht doen en zich verkleden als Brielse dame, Watergeus of priester. Na het speuren kunnen kinderen een eigen museum ontwerpen; het museum vol hangen met de mooiste schilderijen die ze in het museum hebben gezien of zelf een kunstwerk maken. 

De toegang is tijdens het museumweekend gratis.

Programma en tijden
- Stap in een schilderij: zaterdag 8 april, van 13.30 tot 16.30 uur
- Gratis rondleidingen: zaterdag 8 en 9 april om start om 14.00 uur, max. 15 deelnemers per rondleiding.
- Kinderenactiviteiten: zaterdag 8 en zondag 9 april, tijdens de openingstijden van het museum. 

Inschrijven
Voor de rondleiding is wenselijk en kan via info@historischmuseum.nl of via de receptie van het museum.

Openingstijden
dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur; zondag van 13.00-17.00 uur.

Gegevens museum
Markt 1 Brielle; telefoon 0181-475475
www.historischmuseumdenbriel.nl
Facebook https://www.facebook.com/pages/De-Tachtigjarige-Oorlog- Historisch-Museum-Den-Briel/118270701695580
Twitter: @MuseumDenBriel
Instagram: museumdenbriel

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via  06-22719359


PERSBERICHT

Brielle, 11 januari 2017

Museum Den Briel in 2017 aan de slag met beleefbaar maken archeologie
In samenwerking met het Streekarchief Voorne-Putten en de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Brielle zal Historisch Museum Den Briel in 2017 een aantal projecten uitvoeren die bijdragen aan het beleefbaar maken van archeologie voor een breed publiek. Onderwerp zijn de opgravingen van het voormalige Sint-Catharinaklooster en het voormalige Cellebroedersklooster aan de Van Sleenstraat in Brielle, die in 2016 in opdracht van de gemeente Brielle door The Missing Link en Bureau ADC werden uitgevoerd.

Tot de projecten behoren een tentoonstelling met heel bijzondere bodemvondsten die tot 2021 in het museum wordt gepresenteerd en twee (3 D) films. De films worden ontwikkeld door KijkenLuister en zullen een levendig beeld geven van zowel de bouwgeschiedenis van de kloosters als de werkzaamheden die de zusters en broeders in de kloosters verrichtten.

In overleg met het primair en voortgezet onderwijs ontwikkelt het museum een nieuw onderwijsprogramma acheologie.
De gemeente Brielle brengt ook een publieksvriendelijke publicatie uit over het belang van archeologie. De projecten worden najaar 2017 opgeleverd.

De projecten worden mogelijk gemaakt met steun van de Provincie Zuid-Holland.

Gegevens museum
Adres: Markt 1, Brielle
Telefoon: 0181-475475

Algemene info
www.historischmuseumdenbriel.nl
Facebook https://www.facebook.com/pages/De-Tachtigjarige-Oorlog- Historisch-Museum-Den-Briel/118270701695580
Twitter: @MuseumDenBriel

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via  06-22719359


PERSBERICHT
Brielle, 5 januari 2017

Ruim 15.000 bezoekers Historisch Museum Den Briel in 2016
Historisch Museum Den Briel heeft het jaar 2016 afgesloten met 15.300 bezoekers.
Bijna 9.800 gasten bezochten De Tachtigjarige Oorlog. Historisch Museum Den Briel aan de Markt in Brielle. Vuurtoren De Stenen Baak, de in Oostvoorne gelegen dependance van het museum, trok ruim 3.200 bezoekers.

VVV I punt
Het VVV I punt is sinds eind maart 2016 gevestigd in het museum/stadhuis van Brielle. De museumvrijwilligers verrichtten voor de bezoekende toeristen bijna 2.500 informatieve handelingen.

Daarnaast zochten duizenden toeristen zelf gegevens op in de database ter plaatse.
Uitbreiding openingstijden VVV I punt
Het VVV I punt is het gehele jaar door zes dagen van de week geopend (dinsdag  t/m zondag). Onderzocht wordt of het mogelijk is om het toeristisch informatiepunt in de maanden juli en augustus ook op maandag open te stellen.

Gegevens museum
Adres: Markt 1, Brielle
Telefoon: 0181-475475

Algemene info www.historischmuseumdenbriel.nl

Facebook https://www.facebook.com/pages/De-Tachtigjarige-Oorlog- Historisch-Museum-Den-Briel/118270701695580

Twitter: @MuseumDenBriel

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via  06-22719359