Schoolplaat Rijswijk in Museum Brielle
23 november 2016

Uit het Rijswijks Dagblad
We weten allemaal wel iets over de Tachtigjarige Oorlog. (1568-1648) en over dit onderwerp zou je een keer naar Brielle moeten. Ja, de stad waar op 1 april 1572 “Alva zijn bril verloor” en de watergeuzen het stadje Den Brielle innamen. In deze stad werd de slag tegen de Spanjaarden gewonnen, maar ook in Alkmaar en Leiden.

Op de Markt 1 in Brielle zit het historisch museum wat zeker de moeite waard is om te bezoeken, maar op de bovenste verdieping werd ik verrast door een wat voor mij doorging als schilderij. Lees meer...

Lezing Els Kloek, 19 oktober
Oktober 2016

In de voetsporen van Kenau en Magdalena

Oktober is de Maand van de Geschiedenis!
Op woensdagmiddag 19 oktober zal Els Kloek in Historisch Museum Den Briel een lezing geven over vrouwen in de Nederlandse geschiedenis. Elks Kloek neemt u mee naar twee vrouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Tachtigjarige Oorlog: Kenau en Magdalena. Aansluitend zal Els Kloek vertellen over haar project rondom 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis.
Lees meer...Concert Saskia Coolen: De Kop van Terton in Den Briel, 8 oktober
Oktober 2016

De internationaal bekende dwarsfluitiste Saskia Coolen en clavecinist Pieter-Jan Belder geven op zaterdag 8 oktober een concert in de Sint-Catharijnekerk van Brielle. Het concert maakt deel uit van het Terton Muziekfeest dat ’s middags vanaf 13.30 uur begint.

Het feest ontleent zijn naam aan een fluit uit de Brielse museumcollectie die Saskia Coolen identificeerde als de helft van een 18de- eeuwse fluit, gemaakt door de beroemde instrumentenmaker Engelbert Terton. De Tertonkop is gerestaureerd, gecompleteerd en bespeelbaar gemaakt en is hèt instrument waarmee het muziekfeest wordt afgesloten.
Lees meer over het programma in de flyer.Open Monumentendag in Brielle
zaterdag 10 september 2016

Download hier het boekje Iconen en symbolen, Open monumentendag 2016 Brielle.


Uit liefde voor de stad

april 2016

Naar aanleiding van de tentoonstelling Uit liefde voor de stad in het Dordrechts Museum, waarbij zo’n 100 objecten uit de verzamelingen van de gemeente Deventer, Museum De Lakenhal in Leiden en het Dordrechts Museum worden op een bijzondere manier gepresenteerd, zetten tien andere stedelijke musea, waaronder Historisch Museum Den Briel, gedurende deze tentoonstelling twee topstukken uit hun collectie in het volle licht. Meer informatie hierover vindt u op de website van Vereniging Rembrandt. De digitale publicatie bij deze presentaties is hier te vinden.Open dag bij Sint Catharinaklooster

Op zaterdag 9 april is er tussen 14 en 17 uur Open Dag bij het Sint Catharinaklooster.
De vondsten die bij de opgravingen bij het klooster werden gedaan, worden in de hal van Historisch Museum Den Briel tentoongesteld.
 


Vondst van de week, vijfde week
5 april 2016

Archeologische opgraving
Sint Catharinaklooster
Burgemeester van Sleenstraat Brielle
 

Scherf van een bierpulWitbakkend steengoed uit Siegburg met reliëfdecor, circa 1560

De scherf maakte eens deel uit van een ranke, taps toelopende bierpul met een deksel van tin (zie foto). In Siegburg, een klein stadje ten zuiden van Keulen, werden tot de 17de eeuw grote hoeveelheden van dergelijke voorwerpen vervaardigd. Het steengoed werd naar alle landen van Europa geëxporteerd.
In het midden van de scherf is in het Oud Duits “ORDEL DANNIEL” te lezen. Hieruit is af te leiden dat de voorstelling een scène uitbeeldt uit het apocriefe oudtestamentische verhaal van de kuise Susanna (Daniël 13, 1-64). Hierin wordt beschreven hoe Susanna tijdens haar bad wordt bespied door twee oude rechters. Susanna weigert op hun avances in te gaan waarna zij haar uit wraak beschuldigen van overspel. Susanna werd daarvoor tot de stenigingsdood veroordeeld. De jongeling Daniël toont haar onschuld aan en de beide ouderlingen worden in haar plaats geëxecuteerd.Vondst van de week, vierde week

24 maart 2016

 
PlavuisRoodbakkend aardewerk met slibversiering, midden 15de eeuw

De getoonde plavuis, een vloertegel, werd gevonden in het noordoostelijke deel van het Sint Catharinaklooster, op ongeveer 1 meter diepte.
Op de plavuis is een kloosterzuster uitgebeeld.


 

  Vondst van de week, tweede week
10 maart 2016

Baardmankruikje

Steengoed, eind 16de / begin 17de  eeuw

Een baardmankruikje is een schenkgerei voor olie of wijn dat in Nederland werd gebruikt sinds het midden van de 16de eeuw. Dit type kruikje bevat een portret van een man met baard. Baardmankruikjes werden vervaardigd in het Rijnland (Keulen, Raeren). De vorm van het kruikje veranderde in de loop der tijd. Bijzonder is dat dit baardmankruikje nog vrijwel volledig intact is.

 
SpreeuwenpotEind 16de / 17de eeuw

Geschilderde voorstellingen uit het midden van de 16de eeuw en een Amsterdamse gevelsteen (Rokin 42) tonen aan dat het aan de gevel ophangen van vogelvangers een gangbaar gebruik was in de Middeleeuwen. Deze zogenoemde spreeuwenpotten werden door spreeuwen als nestkastje gebruikt. Via “het deurtje” werden de jonge spreeuwen uit de pot gehaald en vervolgens als lekkernij opgegeten. 

Beide voorwerpen werden tijdens de opgraving aan de Burgemeester van Sleenstraat uit een 17de- eeuwse beerput gevist.
Uit dezelfde beerput werd een houten teljoor (etensbord) en een glazen flesje opgegraven. Deze bodemvondsten moeten eerst in het water worden gelegd en vervolgens een conserverende behandeling van circa een jaar ondergaan om te voorkomen dat ze verpulveren.

Vondst van de week, eerste week
4 maart 2016

Pelgrimsinsigne


Circa begin 16de eeuw

In de katholieke traditie is een bedevaart of pelgrimstocht een reis naar een plaats waar een heilige wordt vereerd of een plaats met een religieuze betekenis. Wie de pelgrimstocht had gemaakt, kocht als herinnering vaak een pelgrimsinsigne. Het is eigenlijk een souvenir, veelal gemaakt van een tin-loodlegering en in een grote oplage. De insignes werden aan of in de kleding gedragen.
Pelgrimsinsignes bevatten meestal de uitbeelding van een heilige of diens attribuut.

Het in de Burgemeester Van Sleenstraat gevonden pelgrimsinsigne bevat een uitbeelding van het thema Christus omringd door een aantal passiewerktuigen: het Kruis (bovenaan), de geselkolom en geselroeden (links) en de ladder en tang van de Kruisafneming (rechts). Deze uitbeelding is een onderdeel van een onderwerp dat rond 1500 heel populair was in de katholieke kunst: de zogenoemde Gregoriusmis. Hierbij verschijnt Christus als de “Man van Smarten” aan Paus Gregorius terwijl hij de Heilige Mis opzegt. Eerder zou Gregorius hebben gebeden om een teken voor iemand die betwijfelde dat het brood en de wijn in het lichaam en bloed van Christus zou veranderen.

 
De keerzijde van de insigne bevat een uitbeelding van Maria met kind op de maansikkel.
Naar deze insigne zal nader onderzoek worden gedaan.

Taxatiedag
Januari 2016

Gratis taxatiedag door experts van het
Vendu Notarishuis Rotterdam in
Historisch Museum Den Briel
op woensdag 13 januari (11.00-16.00 uur).