Brielse schatkamer   Op de begane grond van het museum is een schatkamer ingericht met vijf Brielse thema’s:

Portretten
Het museum bezit een aantal prachtige portretten die nu op zaal te zien zijn. Zo schilderde David Bailly Cornelis Briel, een schepen in de vroedschap en curator van de Latijnse school in de stad. Een ander bijzonder portret is dat van Christina van Zweden als Diana, geschilderd door Justus van Egmond. In de 18de eeuw bracht een Brielse koopman dit schilderij mee naar Brielle.  

De Franse Overheersing 1795-1813
Binnen dit thema wordt onder andere aandacht geschonken aan de schutterij van Brielle en de gevolgen van de Franse Overheersing voor Nederland en Brielle.

Het Brielse kloosterleven opgegraven
Deze expositie toont het resultaat van de opgravingen in het gebied aan de Van Sleenstraat te Brielle in 2016. Het bestaat uit een presentatie van 3D-films met de reconstructies van de bouwgeschiedenis van het Sint Catharina- en Cellebroedersklooster; de films zijn met een VR bril in 3D te zien. Daarnaast is een aantal bodemvondsten te zien, waaronder een skelet van een man uit de 16de eeuw.

 

 
De Heren en Vrouwen van Voorne

De Heren en Vrouwen van Voorne waren lokale edelen die eigenlijk aan de wieg van de stad Brielle stonden. Zij schonken in de 13de eeuw grond van hun hof aan particulieren, waaruit Brielle ontstond. Ook is er binnen dit thema aandacht voor de rol van de adel in de middeleeuwen.   

Brielle. Van prehistorie tot middeleeuwse stad
Dit thema vertelt de geschiedenis van het gebied waar Brielle zich bevindt van steentijd tot middeleeuwen, aan de hand van archeologische vondsten op het grondgebied van de gemeente Brielle.