Beknopt jaarverslag 2017 Historisch Museum Den Briel
 
Beleid en uitvoering

Het museum voerde het collegeprogramma 2014-2018,
het museumbeleidsplan en het plan Focus 2012 uit.
Op 4 juli 2017 besloot de gemeenteraad van Brielle
in te stemmen met De Poorten Open. Museumbeleidsplan 2017-2023.

In het kader van de voorgenomen inrichting van een Visserijmuseum
Zwartewaal organiseerde het museum in september 2017 een
participatiebijeenkomst voor de inwoners van Zwartewaal en
andere betrokkenen. Februari 2018 werd door de gemeenteraad
van Brielle ingestemd met het Visserijmuseum Zwartewaal.

Lees meer...