Martelaren van Gorcum

Anoniem, Executie van de martelaren van Gorinchem (1800-1900)
 
Dit schilderij toont een dieptepunt in de vijandschap tussen de geuzen en de katholieken. In 1572 worden op verschillende plekken priesters en monniken vermoord. Op 26/27 juni van dat jaar veroveren de watergeuzen ook Gorcum en nemen daar een groepje katholieke geestelijken gevangen. Om hun geloof af te zweren worden de geestelijken bijna twee weken lang gemarteld. Dan worden ze per vrachtschuit naar Brielle vervoerd en daar verhoord. In de nacht van 9 juli worden de negentien geestelijken in de buurt van de stad, in een schuur van het Elisabeth-klooster in Rugge, opgehangen.
Een anoniem schilder beeldde deze gebeurtenis jaren later af. Op het schilderij is in de verte de markante toren van de Brielse Catharijnekerk te zien.


Heiligverklaring 1867
Op 29 juni 2017 was het precies 150 jaar geleden dat de Martelaren van Gorcum heilig werden verklaard in de Sint-Pieter in Rome door Paus Pius IX. Ter gelegenheid hiervan organiseert Historisch Museum Den Briel in samenwerking met het Gorcums Museum (Gorinchem) en de Bedevaartskerk (Brielle) diverse activiteiten en een tentoonstelling.

Meer informatie vindt u hier.

Bekijk hier de folder en het speciaal voor de tentoonstelling ontwikkelde zaalblad.