Geschiedenis museum
Het Historisch Museum Den Briel Maarten Harpertszn. Tromp (voorheen Trompmuseum) werd –mede naar aanleiding van de omvangrijke schenking van ruim 1400, kostbare kunsthistorische prenten door mecenas Alexander Verhuell aan de stad Brielle- in 1912 door de gemeente Brielle opgericht als "Stedelijk Museum". Sindsdien maakt het museum deel uit van de gemeentelijke organisatie, thans als afdeling van de sector samenleving.

Het museum is gevestigd in twee monumentale gebouwen: de voormalige stadsgevangenis en Waag, gebouwd in 1623 door stadstimmerman Maarten Cornelis Payese.
De toegang van het museum vormt het statige stadhuis aan de Markt 1, waarvan de voorgevel in 1791 werd gebouwd door Johannes van Westenhout.

Aanvankelijk werd het museum beheerd door een museumcommisie, ingesteld door de gemeente Brielle, die ter zijde werd gestaan door een secretaris: conservator Jacques Klok. De museumcommissie verwierf een groot gedeelte van de collectie van het museum door het doen van aankopen en het aanvaarden van bruiklenen en schenkingen. Ter ondersteuning van het museum, in financieel opzicht en ten behoeve van het verwerven van objecten voor het museum, werd in 1958 de Vereniging Vrienden van het Historisch Museum Den Briel opgericht.
Begin jaren negentig van de 20ste eeuw werd het museum ingrijpend verbouwd volgens de museaal gangbare normen. Ook werden vanaf 1996 beroepskrachten met een museale achtergrond aangesteld. De beroepskrachten worden in hun werkzaamheden ondersteund door zestig vrijwillig medewerkers, die onmisbaar zijn.

In 1998 verkreeg het museum de status van Geregistreerd Museum, een keurmerk dat in 2005 werd verlengd tot tenminste 2017.
 
 
 
De collectie
De collectie omvat inmiddels zo’n 7000 voorwerpen waarvan er 400 in het museum te zien zijn. De overige getuigenissen van het culturele erfgoed van Brielle en omgeving worden bewaard in de museumdepots. De collectie is geregistreerd in het collectieregistratiesysteem Adlib en via de website van het museum toegankelijk (zie database collectie). Het Historisch Museum Den Briel beoogt nog steeds via schenkingen, bruiklenen en aankopen voorwerpen te verzamelen die een materiële getuigenis vormen van de geschiedenis van Brielle en omgeving. Dit kunnen prenten, tekeningen of schilderijen zijn maar ook driedimensionale voorwerpen. Een van de belangrijkste aanwinsten voor het museum, mede dankzij de steun van velen waaronder de Vereniging Rembrandt, was in 2002 de aankoop van het portret op paneel van de Brielse jurist Cornelis Briel, in 1643 geschilderd door David Bailly (1584-1657). Cornelis Briel bekleedde verschillende bestuursfuncties, zoals schepen van Brielle, baljuw van Brielle en Voorne, en tevens was hij curator van de Latijnse school in Brielle.
 
In 2012 bestond het museum honderd jaar. Het museum vierde die verjaardag met de realisatie van een uitbreiding van de depots en een aansprekend heringericht museum. Daarnaast verscheen de publicatie Honderd Jaar Verzamelen.